Regulamin

1. Galeria produktów graficznych BigPicture, działająca pod adresem internetowym www.bigpic.pl prowadzona jest przez WARSZTAT BIURO PROJEKTOWE, Łukasz Władziński.

2. Słowniczek:
2.1. Klient: podmiot gospodarczy
2.2. Producent: WARSZTAT BIURO PROJEKTOWE, Łukasz Władziński.

3. W zakres usług wchodzi:
3.1. Sprzedaż hurtowa produktów graficznych prezentowanych na stronie internetowej www.bigpic.pl podmiotom gospodarczym.
3.2. UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za treści, którymi zostały wypełnione produkty graficzne. Producent nie oferuje usług wpisanych w produktach graficznych.
3.3.
UWAGA: Producent nie udostępnia plików i materiałów warsztatowych oraz plików i materiałów służących do produkcji i powielania produktów – produkt chroniony prawem autorskim – (punkt 12 regulaminu).
3.4. Klient zobowiązuje się do nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Wymagania techniczne:
4.1. Do korzystania ze strony www.bigpic.pl wymagane są: dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu cookie.
4.2. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez serwis na komputerze Klienta, które serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tegoż komputera. Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez Producenta na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Producenta. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.
4.3. Do prawidłowego wyświetlania strony www.bigpic.pl najlepiej korzystać z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox lub Chrome.
4.4. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
4.5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych.

5. Składanie zamówienia:
5.1. Zamówienia należy składać drogą elektroniczną poprzez e-mail: warsztat.bp@o2.pl lub telefonicznie (+48) 603702203, osoba kontaktowa: Łukasz Władziński.
5.2. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w chwili otrzymania przez podmiot zamawiający (Klienta) wiadomości e-mail od Producenta z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
5.3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. W przypadku braku zamówionych rzeczy objętych zamówieniem osoba zamawiająca (Klient) jest informowana o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, zamiana towaru na inny dostępny, anulowanie całości zamówienia).
5.4. Forma i termin płatności ustalane każdorazowo indywidualnie miedzy Producentem a Klientem.
5.5. Anulowanie zamówienia następuje w przypadku niewpłynięcia wpłaty na konto w ustalonym terminie.
5.6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży: faktura VAT (należy podać nazwę i adres firmy oraz NIP) .

6. Wycena:
6.1. Wycena indywidualna w zależności od wielkości zamówienia.

7. Dostarczenia towaru:
7.1. Forma dostarczenia towaru do Klienta do ustalenia wraz ze szczegółami zamówienia.
7.2. Koszt dostawy pokrywa Klient.

8. Forma płatności:
8.1. Płatność gotówką lub przelewem bankowym – forma płatności do ustalenia wraz ze szczegółami zamówienia.

9. Reklamacje:
9.1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, 585 t.j.) w zakresie dotyczącym rękojmi za wady (fizyczne i prawne).

10. Zwrot pieniędzy:
10.1. Jeśli zamówienie było opłacone gotówką – zwrot nastąpi w formie gotówki lub na konto podane przez Klienta 10.2. Jeśli zamówienie było opłacone przelewem bankowym - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew.

11. Ochrona danych osobowych
11.1. Składając zamówienie, podmiot zamawiający (Klient) świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Powierzone nam dane są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
11.2. Przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych Klienta w celu informowania o nowych produktach, ofertach itp. nastąpi jedynie po wyrażeniu zgody Klienta.
11.3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Producenta są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

12. Prawo autorskie.
12.1. Produkty oferowane przez Producenta są jego własnością i są chronione są prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) , z późniejszymi zmianami.
12.2. Sprzedaż produktów w jakiejkolwiek formie nie oznacza zbycia się praw autorskich przez Producenta ani przeniesienia praw autorskich na Klienta.
12.3. Przeniesienie praw autorskich może nastąpić na podstawie oddzielnej umowy.
12.4. Wszystkie zdjęcia, grafiki i rysunki zamieszczone na stronie internetowej www.bigpic.pl jak i na profilu facebook www.facebook.com/warsztat.bp są własnością Producenta i są chronione prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) , z późniejszymi zmianami.

13. Zamówienie towaru oznacza akceptację regulaminu w jego pełnej postaci.

14. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.